top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

КЗ ЛІЦЕЙ "Мрія" 

Виховна робота у 2017-2018 н.р.

Згідно річного плану роботи школи виховна робота у 2017-2018 н.р. спрямована на реалізацію нормативно-правових документів.

Основною метою виховання учнів школи в 2017-2018 навчальному році є:

• виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості;

• розвиток в учнів громадянської позиції;

• розуміння учнями традицій, цінностей свого народу;

• виховання доброти, чесності, порядності, глибокої поваги до батьків, усіх дорослих;

• формування засад здорового способу життя;

• формування патріотичності та підтримка традицій українського народу;

• виховання любові до праці, як джерела добробуту сім'ї і всього народу. Виховання учнів в школі здійснюється у процесі навчально-пізнавальної

діяльності як провідної, шляхом внесення ціннісних складників до змісту навчальних предметів, відведення належного місця спільно-взаємодіючій діяльності як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин :у системах «учитель - учень», «учень - учень»: використання вчителем

демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості відповідно до її здібностей,суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування навичок здорового способу життя.

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах», «Аналіз стану роботи з дітьми пільгових категорій».

Виховна робота проводилася за такими напрямами:

· ціннісне ставлення до себе (виховні досягнення: сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості);

· ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей (виховні досягнення: сформованість основ національних і загальнолюдських цінностей);

· ціннісне ставлення до праці (виховні досягнення: сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини);

· ціннісне ставлення до природи (виховні досягнення: сформованість понять і уявлень про довкілля);

· ціннісне ставлення до культури і мистецтва (виховні досягнення: сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві);

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (виховні досягнення: сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу).

Особливістю виховної взаємодії навчального закладу є комфортне становище вихованців у дитячому колективі: стосунки взаємної довіри, поваги, взаємозбагачення, створення умов для вільного розвитку дитини; озброєння учнів знаннями про себе, свої чесноти і вади, бажання самостійно збагачувати свої знання, розширювати свій кругозір, нестандартно вирішувати будь-які завдання.

Педагоги школи використовують активні методи виховання, які стимулюють розвиток самостійності, творчості, усвідомленості моральних цінностей і формують критичне мислення, ініціативу.

Comments


bottom of page