top of page
ученики

Батькам про права дитини

Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини.

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році

Ваша дитини, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права. Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, проголошеною Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.89р.

Кожна дитина має право:

 • на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морально та соціального розвитку

 • на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування

 • на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за нею догляд

 • на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання

 • на захист від будь-якого покарання

 • на захист від сексуальних домагань

 • на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення

 • на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя

 • на свободу думки, совісті, віросповідання

 • на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції

Коли права дитини порушуються:

 • Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я

 • Коли її потреби ігноруються

 • Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження

 • Коли порушується недоторканність дитини

 • Коли дитину ізолюють

 • Коли дитину залякують

 • Коли вона не має права голосу  у прийнятті важливого для сім'ї рішення

 • Коли вона не може вільно висловлювати свої думки і почуття

 • Коли її особисті речі не є недоторканими

 • Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами

 • Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей

Діти у суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушуються, часто стають соціально та психологічно дезадаптованими.

Як реагує дитина на порушення її прав

 • Їй стає важко спілкуватися з однолітками та дорослими (вона блазнює, б'ється, замикається в собі тощо)

 • Її турбує особиста безпека й любов до неї

 • Вона часто буває в поганому настрої

 • Може втекти з дому, вживати алкоголь, наркотики, або заподіяти собі смерть

Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

 • Пам'ятати що дитина - це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати

 • Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає телефони 101, 102, 103, 104 та імена та телефони рідних

 • Навчити її казати "НІ", навчити захищатися, вміти поводитися безпечно

 • Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та інших людей

 • Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми думками і почуттями

 • Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особливості

 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними

 • Залучати дитину до створення сімейних правил

Пам'ятайте

Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність

bottom of page