top of page
ученики

МО вчителів іноземної мови

Науково-методична проблема школи:

"Створення науково-методичних засад, формування у дітей навчально-дослідницьких умінь в процессі впровадження новітніх педагогічних технологій та інтегрованих курсів"

Костенко Марина Євгенівна - голова методичного об'єднання, вчитель англійської мови

НМП; ""Ефективність вікористання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови

Сидоренко Юлія Іллівна - вчитель англійської мови

НМП; "Використання проектної методики на уроках англійської мови"

Лисенко Марина Олександрівна - вчитель англійської мови

НМП: "Роль гри в навчанні англійської мови"

Соколовська Анетта Миколаївна - вчитель німецької мови

НМП: "Подолання граматичних труднощів при вивченні часів дієслів"

Проскура Світлана Миколаївна - вчитель англійської мови.

НМП: "Формування позитивної мотиваціїдо вивчення іноземної мови в початковій школі"

Основні напрями діяльності методичного об'єднання:

 • Організація науково-методичного процесу. Забезпечення вчителів дидактичними матеріалами, наочністю та ТЗН. Сприяння пошуково-дослідницькій роботі на уроках.

 • Моніторинг якості знань учнів та педкарів. Організація та проведення позакласних заходів (вікторин, предметних тижнів, круглих столів, екскурсій). Підвищення в учнів мотивації до навчання (що, до речі, є основою нашої роботи)

 • Індивідуальна робота з обдарованими учнями та тими, хто потребує додаткової педагогічної уваги та корекції. Підвищення рівня педагогічної майстерності членів методичного об'єднання (семінари, конференції, майстер-класи, відкриті уроки).

Форми групи МО

Індивідуальні

 • Стажування

 • Самоосвіта вчителя

 • Атестація

 • Індивідуальні консультації

 • Наставництво

 • Фестиваль методичних ідей

Групові

 • Робота МО

 • Творчі групи

 • Школа молодого вчителя

 • Школа удосконалення

 • Школа педмайстерності

 • Тренінги

Масові

 • Педрада

 • Психолого-педагогічні семінари

 • Методичні виставки

 • Інструктивно-методичні наради

 • Предметні декади

 • Наради за участю директора

 • Творчі звіти вчителів

 • Педагогічні читання

 • Тиждень молодого вчителя

 • Презентація творчих груп

Професійно-педагогічний розвиток вчителя іноземної мови

В умовах глобалізації сучасних освітніх процесів розвивається нова концепція педагогічної освіти, зокрема, підготовки вчителя іноземної мови, підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови, зокрема у педагогічному ВНЗ. Викладачеві належить провідна роль у формуванні і розвитку в кожній особистості професійних знань, активної життєвої позиції, громадянськості. Крім того, що викладач майстер повинен добре володіти мовою, яку він викладає, йому необхідно також орієнтуватися в різноманітності педагогічних технологій, мати свою думку і вміти обґрунтувати її, правильно оцінювати свої можливості, вміти передати свої знання учням. У цьому розумінні питання професійно-педагогічного розвитку викладача набуває особливої уваги.

Система професійної підготовки вчителя повинна бути функціональною, тобто моделювати зміст і структуру вчительської діяльності. Основу цієї діяльності складають такі види умінь:

 • Проектувальні (уміння спланувати будь-який вид роботи)

 • Адаптаційні (уміння застосувати свій план у конкретних навчальних умовах)

 • Організаційні (вміння організувати будь-який вид роботи)

 • Мотиваційні (вміння мотивувати учнів до навчальної діяльності)

 • Комунікативні (вміння спілкуватися на уроці і поза ним)

 • Вміння контролю і самоконтролю

 • Пізнавальні (уміння вести дослідницьку діяльність)

 • Допоміжні (вміння співати, грати на інструменті, малювати і т.п.)

Викладання іноземної мови в початковій школі

Головна мета навчання іноземної мови в початковій школі - формування в учнів комунікативної компетенції.

Організація уроків в перших класах:

Урок повинен мати комунікативну спрямованість

Тривалість його - 35 хвилин

Змінювати види роботи на уроці кожні 5-7 хвилин

Регулярно змінювати рухливі ігри на спокійні види діяльності

Створювати ситуації позитивної мотивації до вивчення іноземних мов

Використовувати активні різноманітні форми і види роботи, елементи читання, аудіювання, письма і говоріння інтегровано

Дотримуватись принципу усного випередження, а також випередження рідної мови

Поступово вводити та накопичувати лексику класного вжитку

Намагатись додержуватися інструкцій та ставити запитання іноземною мовою

Використовувати прості виразу для організації роботи в класі

Підкріплювати сказане діями, рухами, виразом обличчя, малюнками.

Впровадження інноваційних технологій в процесі викладання іноземної мови як ефективний шлях розвитку комунікативних здібностей молодших школярів

Innovation is the succesuful introduction of a better thing or method

Інноваційне середовище - педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності , який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу освітнього закладу.

Інноваційний процес - це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень.

Інтерактивні технології навчання

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті, створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Морській бій

 1. Визначте ключове слово теми уроку

 2. Зашифруйте його за допомогою цифр і букв

 3. Попросіть дітей розшифрувати його й оголосити тему уроку

Мозковий штурм

 1. Поділить дітей на групи по 5-7осіб

 2. Чітко визначте проблему або тему для "Мозкового штурму"

 3. Працюйте в колі

 4. Оберіть головуючого (спікера групи), який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Головуючий повинен заохочувати кількість, а не якість ідей

 5. Дайте дітям час на роздуми для того, щоб збільшити появу нових ідей

Діаграмма Вена

 1. Об'єднайте учнів в пари і дайте завдання

 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграмму Вена

 3. Для цього діти будують два або більше великих кола, які частково накладаються одне на одного так, що посередині  утворюється спільний простір

 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей

 5. У центральному секторі записуються спільні ознаки для обох елементів
   

Мікрофон

 1. Попросіть дітей висловити мету уроку

 2. Запропонуйте дітям якийсь предмет, який буде виконувати роль "уявного микрофону"

 3. Надайте слово тільки тому, хто отримує мікрофон

 4. Запропонуйте учням говорити швидко і лаконічно

 5. Не коментуйте та не оцінюйте подані відповіді

 6. Прикріпіть на дошку аркуш паперу з конкретними очікуваними результатами

Карусель

 1. Оберіть тему, яку можна розбити ні підтему чи підгрупи запитань

 2. Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші паперу

 3. Розділіть учнів на групи по 4-5 осіб то роздайте кожній групи по таблиці

 4. Оберіть, хто буде записувати ідеї (секретар), та роздайте їм кольорові маркери

 5. Вкажіть час, за який потрібно дати відповідь на запитання

 6. Кожна група передає свої таблиці по колу

 7. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на всі запитання

 8. Кожна група закінчує свій рух на таблиці з якої почала

 9. Вивчити таблиці і звернути увагу на те, що було додано іншими групами

Асоціативний кущ

 1. Визначається одним словом тема, над якою буде проводитись робота

 2. Учні повинні згадати все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова

 3. Вчитель дає опорні слова-підказки у вигляді своєрідного "куща", який поступово "розростається" за допомогою відповідей учнів

Даний метод універсальний, бо збагачує словниковий запас учнів на будь-якому етапі уроку.

bottom of page