top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

Робота логопеда

Години прийому: 

понеділок, вівторок, четвер – 12:30 – 16:30,

середа, п’ятниця – 12:30 – 15:30.

На сучасному етапі розвитку освіти робота шкільного логопункту стала дуже необхідна, так як з кожним роком збільшується кількість дітей з різними видами мовленнєвих порушень. Неправильно сформовані мовленнєві процеси, що спостерігаються у дітей в початковій школі, є серйозною перешкодою для успішного засвоєння програмного матеріалу з читання та української мови, а також предметів гуманітарного напрямку,

де необхідно багато читати та переказувати текст.

Які мовні дефекти заважають засвоєнню шкільної програми:

• порушення звуковимови;

• нечітке розрізнення на слух фонем у власному та чужому мовленні;

• неготовність до елементарних форм звукового аналізу та синтезу;

• характерна загальна «змазаність» мовлення, нечітка артикуляція.

Часто ці дефекти супроводжуються в учнів початкових класів не сформованістю вищих психічних процесів: порушення в розвитку сприймання, орієнтування в просторі, брак уваги, зорової та слухової пам'яті, не сформованість прийомів навчальної діяльності, недостатній розвиток тимчасових уявлень і дрібної моторики. Як наслідок страждає весь процес навчання.

 

Організація логопедичної роботи

З 1 по 15 вересня та з 15 по 30 травня учитель-логопед проводить пробне обстеження дітей для виявлення мовних порушень в усному мовленні та специфічних помилок на письмі та в читанні.

Корекційні заняття на шкільному логопункті проводяться з учнями, в яких проблеми з мовленням призводять до неуспішності у навчанні.

Групи комплектуються з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх психофізичного стану.

Заняття проводяться як індивідуальні, так і групові. Наповнюваність груп встановлюється в залежності від характеру порушення в розвитку усного та писемного мовлення (від 2 до 6 осіб).

Логопедичні заняття проводяться 2-3 рази на тиждень.

Тривалість групових занять складає 40 хвилин, індивідуальних - 20-30 хвилин.

Основною метою корекційно-логопедичної служби шкільного логопункту є своєчасне виявлення і подолання розладів усного та писемного мовлення.

Напрямки роботи логопедичної служби

  • Розвиток фонематических процесів, артикуляційної моторики, мовного дихання.

  • Формування звукового аналізу та синтезу.

  • Постановка і автоматизація дефектних звуків.

  • Корекція недоліків лексико-граматичної будови мовлення.

  • Формування зв'язного мовлення і навичок побудови зв'язного висловлювання.

  • Удосконалення графомоторних рухів і сенсомоторного розвитку.

  • Розвиток дрібної моторики кистей і пальців рук.

  • Поширення логопедичних знань серед педагогічних працівників та батьків учнів.

 

Учитель-логопед працює в тісній взаємодії з вчителями початкової школи та батьками.

bottom of page