top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

КЗ ЛІЦЕЙ "Мрія" 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ НА 2017-2018 Н.Р.

Науково-методична проблема школи:

«Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей творчих можливостей та самовдосконалення».

Науково-методична проблема методичного об'єднання

вихователів ГПД:

«Формування ключових компетентностей молодшого школяра на групі продовженого дня, шляхом ціннісного ставлення до особистості та суспільства» .

АНАЛІЗ РОБОТИ МО ВИХОВАТЕЛІВ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ ЗА 2016-2017 Н.Р. В 2016-2017 н. р.

методичне об'єднання вихователів групи продовженого дня працювало над проблемою: «Науково-методичне забезпечення процесу виховання, навчання, формування дослідницьких умінь дітей на засадах гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського та Ш.О.Амонашвілі» . Структура роботи методичного об'єднання дала змогу здійснювати колективне обговорення різних проблем щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в процесі впровадження новітніх педагогічних технологій та інтегрованих курсів, використання інноваційних форм і методів у роботі з учнями, виховання творчої особистості дитини. У ШМО вихователів працювало 9 осіб: Гончарова С.Л. (спеціаліст), Горб Г.В. (спеціаліст І категорії), Кирнасовська С.М. (спеціаліст ІІ категорії), Кондратенко О.О. (спеціаліст ІІ категорії), Соколовська А.М. (спеціаліст ІІ категорії), Руденко О.С. (спеціаліст), Колісніченко К.С. (спеціаліст), Воронюк О.О. (спеціаліст), Романушко О.М. (спеціаліст). Особлива увага у роботі приділялась вивченню та впровадженню в практику роботи нових методів навчання та виховання, відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних інновацій та виховання патріотичної свідомості дітей. Протягом навчального року зусилля роботи методичного об'єднання вихователів групи продовженого дня були спрямовані на підвищення теоретичного, науково - методичного рівнів підготовки вихователів з питань психології, педагогіки, сучасних методик виховної роботи. Вихователі тісно співпрацювали з класними керівниками використовували в своїй роботі інтерактивні методи: стратегії критичного мислення, елементи ейдетика, ТРВЗ-педагогіки, ігри, тренінги. Вихователі школи приймали активну участь у міських та обласних методичних заходах. У 2016-2017 н.р. на базі школи проведено один семінар «Види роботи з учнями на групі продовженого дня» для слухачів курсів КОІППО ім. Сухомлинського. Вихователь Кондратенко О.О. показала самопідготовку з читання для учнів 2 класу, Руденко О.C. показав спортивну годину для учнів 1-А класу (джентльмени), педагог-організатор показала на учнях 1-В класу (леді) гурткову роботу на ГПД. Виступи вихователів школи належним чином оцінили всі учасники семінару. У березні 2017 року вперше серед вихователів шкіл міста був проведений конкурс «Кращий вихователь групи продовженого дня – 2017». Два вихователі школи, Кирнасовська С.М. та Руденко О.С. подали свої документи для участі у конкурсі. Серед 22 учасників, які подали документи на участь у конкурсі, було обрано 12 кращих робіт, вони і продовжили змагання в ІІ турі конкурсі, серед них і вихователь нашої школи Кирнасовська С.М. Світлана Михайлівна ввійшла у 10 кращих вихователів групи продовженого дня міста та отримала Подяку управління освіти Кіровоградської міської ради. МО вихователів ГПД активно приймали участь у різноманітних тематичних Місячниках та Тижнях. Виховували в дітях відповідальність, громадянську гідність, духовні якості. Протягом року проведено багато різних виховних заходів, спортивних змагань, рухливих ігор на свіжому повітрі, влаштовувалися виставки дитячих малюнків. Результатом цієї співпраці є розвиток і виховання учнів. В роботі вихователів практикувались такі форми роботи: · відкриті заходи; · екскурсії у природу; · інсценізації; · прогулянки та спортивні години; · усні виступи; · обмін досвідом; · інформація новинок методичної літератури. Протягом минулого навчального року проведено чотири засідання методичного об'єднання. На яких розглянуті питання: засоби формування у школярів самооцінних суджень у позаурочній роботі, виховання норм культури поведінки першокласників у суспільстві, моральне та духовне виховання молодших школярів, естетичне виховання молодших школярів за творами В. О. Сухомлинського, особливості педагогічної інноваційної діяльності. На першому засіданні методичного об'єднання зроблені підсумки роботи за 2015-2016 н. р. та поставлені завдання на новий навчальний рік, затвердили план роботи методичного об'єднання на 2016 - 2017 н. р. та графік відкритих виховних заходів, послухали виступи Горб Г.В. : «Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів», Руденка О.С.: «Естетичне виховання на групі продовженого дня» та Соколовської А.М. «Завдання і напрямки патріотичного виховання». Друге засідання методичного об'єднання було присвячено питанню: «Особливості педагогічної інноваційної діяльності». Вихователі прослухали виступ Кирнасовської Світлани Михайлівни: «Технологія як наука про майстерність»; Романушко Олени Миколаївни: «Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога»; Колісніченко Катерини Сергіївни: «Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності»; Кондратенко Олени Олександрівни: «Психологічні аспекти самопідготовки на ГПД»; Воронюк Олександри Олексіївни: «Види роботи на самопідготовці з української мови». Тема третього засідання: «Організація роботи на ГПД у ІІ півріччі 2016-2017 н.р.». В ході засідання Голова МО затвердила виховні плани вихователів ГПД на ІІ півріччя, вихователі переглянули списки учнів та внесли відповідні зміни до складу груп. Потім члени МО прослухали виступ Гончарової Світлани Леонідівни: «Структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів»», а Горб Галина Володимирівна виступила на тему: «Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів». Також вихователі Кондратенко О.О. та Колісніченко відзвітували про організацію самоврядування на групі продовженого дня. На четвертому засіданні розглядались підсумки роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н.р. Члени Мо слухали виступ Кирнасовської С.М. та Руденка О.С. про участь у міському конкурсу «Кращий вихователь групи продовженого дня – 2017». Також на даному засіданні були обговорені відкриті заходи вихователів. Всі вихователі виступили з творчим звітом по роботі над методичною проблемою. Були проведені підсумки роботи методичного об’єднання та визначені завдання на новий навчальний рік. Аналіз підсумків роботи вихователів показав, що зріс методичний рівень проведення виховних та позакласних заходів Соколовської А.М., Горб Г.В. Кондратенко О.О.,Кирнасовської С.М., Руденка О.С., Воронюк О.О. Належна увага приділялась вихованню національно-патріотичної свідомості дітей, творчої особистості учнів, виховній та розвивальній меті навчання та виховання, пошуку ефективних форм і методів навчання, використовувались нетрадиційні методи роботи, впроваджувались новітні педагогічні технології. Відкриті заходи пройшли на належному методичному рівні, мали триєдину мету, були добре оцінені членами ШМО, адміністрацією школи. Члени метододичного об' єднання в цілому виконали поставлені завдання на 2016-2017 навчальний рік та склали завдання на наступний рік. В 2017-2018 н.р. методичне об’єднання буде працювати над проблемою: «Формування ключових компетентностей молодшого школяра на групі продовженого дня, шляхом ціннісного ставлення до особистості та суспільства» та виконанням завдань: 1.Впроваджувати в навчально-виховний процес Державний стандарт початкової загальносередньої освіти, нових державних програм, використовувати елементи освітніх інноваційних технологій. 2.Сприяти виробленню самостійності учнів під час виконання домашніх завдань використовуючи для цього новітні інтерактивні технології. 3.Сприяти розкриттю творчих здібностей школярів, допомагати реалізувати їх природній потенціал спираючись на педагогічну спадщину педагогів-гуманістів. 4.Виховувати демократичну культуру поведінки учнів, повагу до інших, толерантність, вміння жити в ладу з собою та оточуючими на засадах гуманної педагогіки В.О.Сухомлинського та Ш.О.Амоношвілі. 5.Виховувати національну свідомість школярів, бережливе ставлення до навколишнього середовища, любов до рідного краю, свого народу, його звичаїв і традицій. 6.Формувати життєві компетентності учнів відповідно до ціннісних орієнтирів духовно, емоційно, фізично та соціально розвинутої особистості в процесі впровадження новітніх педагогічних технологій та інтегрованих курсів.

Commentaires


bottom of page