top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

КЗ ЛІЦЕЙ "Мрія" 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ХАРЧУВАННЯ

І. Загальні положення

1.1. Рада по харчуванню (далі - Рада) утворюється при навчальному закладі з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування дітей.

1.2. Рада по харчуванню є дорадчим органом.

1.3. Рада по харчуванню збирається відповідно затвердженого плану роботи та у разі необхідності.

1.4. Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується наказом керівника закладу.

1.5. До складу можуть входити: відповідальний за харчування по ЗНЗ, заступник директора з господарської частини, лікар, медична сестра, класні керівники, психолог, представники профспілкового комітету, представники батьківської громадськості, учні.

1.6. Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює заступник директора з навчально – виховної роботи.

1.7. У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказами управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

ІІ. Цілі та завдання комісії

2.1. Контролювати роботу харчоблока в загальноосвітньому закладі.

2.2. Активно сприяти покращенню обслуговування дітей та співробітників.

2.3.Забезпечувати контроль за належними умовами повноцінного харчування дітей, як основного фактору охорони здоров’я.

ІІІ. Основні напрямки роботи

3.1.Робота Ради по харчуванню полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та вимагати усунення вказаних недоліків.

3.2.Вносити пропозиції стосовно розвиту матеріально технічної бази їдальні.

3.3.Рада по харчуванню звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.

3.4.Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.

3.5.Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час яких:

- складається і затверджуються план роботи;

- заслуховуються звіти кожного з членів Ради про роботу;

- обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.

3.6. Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється керівник навчального закладу.

ІV. Ведення документації

4.1.Рада по харчуванню веде наступну документацію:

4.1.1.План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;

4.1.2.Протоколи засідань Ради по харчуванню;

4.1.3.Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;

4.1.4.Акти перевірок організації харчування.

Comments


bottom of page