top of page
AEnB2Uq2yHbHQxQ-hneyQ245dnc2KMQmhlk2Zowe

Управлінська діяльність

Книги На шельфе

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА 2021-2025 РОКИ

Для задоволення інтересів та потреб молодших школярів педагогічним колективом разом з батьками розроблено програму створення умов для максимального розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

Стопка книг

Перспективний план атестації педагогічних працівників

освітня програма закладу

Перспективний план вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану

Совещание команды Brainstorm
Результати проведення самооцінювання якості освіти в закладі

Наказ на проведення самооцінювання в 2020/2021 н.р.

Наказ на проведення самооцінювання в 2021/2022 н.р.

Наказ на проведення самооцінювання в 2022/2023 н.р.

Комплексне самооцінювання
2020/2021 н.р.

Вивчення системи оцінювання здобувачів освіти
2021/2022 н.р.

Вивчення педагогічної діяльності закладу
2022/2023 н.р.

Наказ про результати самооцінювання в 2020/2021 н.р.

Наказ про результати самооцінювання в 2021/2022 н.р.

Наказ про результати самооцінювання в 2022/2023 н.р.

Про створення робочої групи
внутрішньої системи забезпечення
якості освіти закладу по вивченню
напряму Управлінська діяльність
закладу освіти

Про проведення моніторингових досліджень 2023/2024 н.р.

Про затвердження Положення про
моніторингові дослідження якості
освітнього процесу ліцею «Мрія»

bottom of page